چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

معرفی قره بلاغقره بلاغ شهری در بخش “ششده و قره‌بلاغ” شهرستان فسا است. شهری واقع در استان فارس.

قره بلاغ در سال 1390 ، با تصویب هیئت وزیران و با تجمیع روستاهای حسین‌آباد جرغه، بیگ اینالو و دوگان، شهر شد.

شهر قره بلاغ شهری با جمعیت تقریبی پنج هزار نفر در ۴۰ کیلومتری شهرستان فسا در جنوب غربی استان فارس می‌باشد. قره بلغ را به دشت/چشمه سیاه ترجمه می‌کنند.

این منطقه از نظر کشاورزی از مناطق مستعد و با برکت می‌باشد. منطقه قره بلاغ با شهرستان‌های فسا-داراب و استهبان همجوار می‌باشد. در تقسیم بندی محلی رایج در بین خود مردم منطقه، روستاهای فارسی زبان را بخش ششده و ترک زبان را بخش قره بلاغ می‌نامد. مردمی گرم وصمیمی، با صفا، باهوش و غیور از مشخصه‌های مردم این منطقه می‌باشد. قره بلاغ قطب کشاورزی شهرستان فسا می باشد .