چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ارتباط با ماآدرس:

فارس، فسا، بخش ششده و قره بلاغ، شهر قره بلاغ، بلوار شهدا، شهرداری قره بلاغ

تلفن:

۰۷۱-۵۳۴۵۲۷۲۷

۰۷۱-۵۳۴۵۳۷۳۷

پست الکترونیک:

info[at]gharebolagh.ir

فرم تماس: