بلوار شهدا قره بلاغ
کاشت ۲۰۰ اصله درخت در بلوار شهدا

کاشت ۲۰۰ اصله درخت در بلوار شهدا

همزمان با فرارسیدن ایام نوروز، دویست اصله درخت در بلوار شهدا شهر قره بلاغ توسط شهرداری قره بلاغ کاشته شد.

  ارسال شده در:  ۲۸ اسفند ۱۳۹۴