تصاویر
لکه گیری کوچه ها و خیابان های سطح شهر قره بلاغ

لکه گیری کوچه ها و خیابان های سطح شهر قره بلاغ

به دنبال حفاری ها و فرسوده شدن قسمت هایی از آسفالت های خیابان ها و معابر قره بلاغ، لکه گیری و بهسازی این نواحی انجام گردید. در ادامه می توانید تصاویری از این عملیات عمرانی را مشاهده نمایید.   تصاویر:

  ارسال شده در:  ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
احداث ساختمان شهرداری قره بلاغ

احداث ساختمان شهرداری قره بلاغ

طرح ساخت ساختمان جدید شهرداری قره بلاغ آغاز گردیده است. پس از تکمیل شدن این مجموعه، مکان ساختمان شهرداری قره بلاغ از مکان فعلی به این مکان منتقل می گردد. در ادامه تصاویری از مراحل احداث ساختمان جدید شهرداری قره بلاغ را مشاهده می کنید

  ارسال شده در:  ۱۵ شهریور ۱۳۹۴