جدول گذاری
جدول گذاری معابر قره بلاغ

جدول گذاری معابر قره بلاغ

واحد عمرانی شهرداری قره بلاغ جدول گذاری معابر شهر قره بلاغ را آغاز نموده است. در ادامه تصاویری در این باره را مشاهده خواهید نمود.   تصاویر:

  ارسال شده در:  ۲۱ شهریور ۱۳۹۴