درخت کاری
غرس ۲۵۰ اصله درخت در پارک شهر

غرس ۲۵۰ اصله درخت در پارک شهر

دویست و پنجاه اصله درخت توسط مأموران شهرداری در پارک شهر غرس شد. در ادامه تصاویری از غرس درختان را مشاهده میکنید:

  ارسال شده در:  ۲۰ فروردین ۱۳۹۵