روز معلم
فرارسیدن روز معلم بر تمامی معلمان فرهیخته مبارک باد

فرارسیدن روز معلم بر تمامی معلمان فرهیخته مبارک باد

اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است. آنان که با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به وجود آوردند و با تزکیه […]

  ارسال شده در:  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵