ساختمان شهرداری
احداث ساختمان شهرداری قره بلاغ

احداث ساختمان شهرداری قره بلاغ

طرح ساخت ساختمان جدید شهرداری قره بلاغ آغاز گردیده است. پس از تکمیل شدن این مجموعه، مکان ساختمان شهرداری قره بلاغ از مکان فعلی به این مکان منتقل می گردد. در ادامه تصاویری از مراحل احداث ساختمان جدید شهرداری قره بلاغ را مشاهده می کنید

  ارسال شده در:  ۱۵ شهریور ۱۳۹۴