شهر بازی
خریداری و نصب دو مجموعه بازی کودکان

خریداری و نصب دو مجموعه بازی کودکان

همزمان با فرا رسیدن عید نوروز، شهرداری قره بلاغ اقدام به خرید و نصب دو مجموعه بازی کودکان نمود. این دو مجموعه بازی در دو نقطه مختلف شهر قره بلاغ جهت سرگرمی و بازی کودکان نصب گردید.

  ارسال شده در:  ۱۳ فروردین ۱۳۹۵