صرفه جویی آب
از اثرات ناشی از خشکسالی جلوگیری کنیم!

از اثرات ناشی از خشکسالی جلوگیری کنیم!

یکی از مسائل پیش رو در تابستان کمبود آب می‌باشد. همگی سال قبل شاهد فرورفتگی ها و ترکیدگی زمین در اطراف خانه ها و زمین‌های کشاورزی بوده‌ایم، لازم است قبل از افزایش بحران، در منازل و زمین‌های کشاورزی صرفه جویی و استفاده بهینه از آب کنیم تا درسالهای نه چندان دور ناگزیر  به ترک خانه […]

  ارسال شده در:  ۷ خرداد ۱۳۹۵