لکه گیری معابر
لکه گیری کوچه ها و خیابان های سطح شهر قره بلاغ

لکه گیری کوچه ها و خیابان های سطح شهر قره بلاغ

به دنبال حفاری ها و فرسوده شدن قسمت هایی از آسفالت های خیابان ها و معابر قره بلاغ، لکه گیری و بهسازی این نواحی انجام گردید. در ادامه می توانید تصاویری از این عملیات عمرانی را مشاهده نمایید.   تصاویر:

  ارسال شده در:  ۱۸ شهریور ۱۳۹۴