مزایده
آگهی مزایده یک دستگاه پژو ۴۰۵

آگهی مزایده یک دستگاه پژو ۴۰۵

شهرداری قره بلاغ درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۵ مورخ ۲۴/۷/۹۳ شورای محترم اسلامی نسبت به مزایده یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۱ اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می‌شود حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت […]

  ارسال شده در:  ۹ مرداد ۱۳۹۶