مناقصه آتش نشانی
آگهی مناقصه شهرداری قره بلاغ

آگهی مناقصه شهرداری قره بلاغ

شهرداری قره بلاغ در نظر دارد تهیه مصالح و ساخت آتش نشانی را به صورت مناقصه عمومی طبق فایل ضمیمه شده ذیل انجام دهد. لذا از شرکت های متقاضی خواهشمند است طبق مفاد این متن و مراجعه به شهرداری مدارک لازم را در تاریخ ذکر شده ارائه دهند.  

  ارسال شده در:  ۱۵ بهمن ۱۳۹۴